Několik slov úvodem

Vážená paní, pane,
dost charakteristický je výrok jednoho zkušeného homeopata, který napsal, že nezná omezení homeopatie, jen svoje vlastní. Nicméně přesto, nebo právě proto bych si Vám dovolil hned v úvodu vysvětlit, pro které potíže je vhodné, abyste vyhledal(a) pomoc homeopatie a mé osoby, pro které nikoli. Obecně existují tři omezení homeopatie:

  1. Je to podmínka existující obranyschopnosti = imunity (byť i chybně nasměrované na vlastní organismus, např. u alergií). Účinek homeopatie je vysvětlován právě posilováním této obranyschopnosti. Kde tato selhává, také homeopatie má omezené možnosti.
  2. Chorobné změny jsou ve vratné, tzv. reversibilní fázi. V ostatních případech (závažné orgánové změny, např. poúrazové a pozánětlivé jizvy, pokročilé nádory, AIDS apod.) lze využít homeopatie jen jako léčby doplňkové – zmírňuje vedlejší příznaky, nemůže však onemocnění vyléčit. Naopak, homeopatie je ideálním prostředkem, jak vzniku poruch předcházet.
  3. Musí existovat lék, jehož „toxikologický“ obraz se co nejvíce podobá léčené nemoci, jak se projevuje u konkrétní nemocné osoby.

Pod čarou uvádím 4. praktické omezení. Jelikož zatím zdravotní pojištění nezahrnuje úhradu jakékoli položky spojené s homeopatií, bude v současné době nutné, abyste hradil(a) náklady spojené s léčbou, včetně homeopatických léků.

Připravte se prosím, že úvodní rozhovor zabere více času, než jste zvyklí v běžné ordinaci lékaře. Aby mohl lékař – homeopat co nejlépe vybrat správný lék (nebo kombinaci léků) , který je svým účinkem projevům Vaší nemoci nejbližší a tudíž v léčbě nejúčinnější, bude klást otázky, které zdánlivě s nemocí nesouvisí. Lék působí komplexně, proto jsou důležité údaje o celém organismu. Lék neléčí nemoc, ale nemocného člověka. Nepůsobí proti škodlivým vlivům, ale posiluje organismus tak, aby se s nimi vypořádal vlastními silami.


Zpracoval
MUDr. Tomáš Janíček