Několik slov k logu

Na první pohled se logo poradny skládá ze slova homeopatie, které charakterizuje léčebnou metodu používanou v poradně, a z letopočtu 2006, který je pro mě rokem obnovení homeopatické praxe.

Klíčový grafický prvek loga ale tvoří postava Vitruviovy figury od Da Vinciho. Líbila se Vám kniha „Šifra mistra Leonarda“? Z tohoto prvku by mělo být zřejmé, že je možné v logu hledat hlubší symboliku.

V tomto případě figura v kruhu představuje občana - pacienta, který je ve středu zájmu homeopatie se svými individuálními potížemi. Homeopatie neléčí nemoc, ale nemocného člověka jako celek. Čtverec vepsaný v kruhu, podpírající postavu (či dvě postavy v zákrytu) představuje lékaře – homeopata, který je tu od toho, aby se snažil pacientovi pomoci. Pacient a lékař společně s dvojkou mají představovat základní dvojici, jejichž spolupráce a důvěra je nezbytná pro úspěšnou léčbu: vztah pacienta a za ním lékaře. Dvojka navíc svým tvarem může připomenout Aeskulapova hada, symbol zdravotnictví. Nuly po obou stranách postav zároveň upomínají, že svět i člověk jako jeho součást fungují na základě rovnováhy dvou protikladů – dobra a zla, mužského a ženského principu, principu jin a jang v čínské filosofii.

Pro ty nejhloubavější lze připomenout, že číslo „2“ je v eneagramu typem pro lidi, kteří nasazují své vlohy pro potřeby druhých a pečují o jejich zdraví. To krásně doplňuje šestka na druhé straně figur, která symbolizuje numerologicky Venuši – lásku – obecně neútočný, ženský princip, snahu pomoci.

V Šumperku 17.4.2006