Homeopatické léky

Jsou rostlinného, minerálního nebo živočišného původu. Při dodržení výrobního postupu (bezpečné je podávání homeopatik firemně vyrobených, u nichž je záruka této správné výroby) skýtají oproti jiným léčivům řadu výhod:
-Jednoduchá forma užití – v případě granulí a globulí se nechá jejich doporučené množství rozplynout pod jazykem (nepolykat!).
-Samy o sobě jsou bez chuti a bez zápachu – granule a globule chutnají sladce, protože jako nosná látka je použit cukr. Proto jsou s důvěrou přijímány i dětmi.
-Nemají žádné toxické, mutagenní, kancerogenní a jiné nežádoucí vedlejší účinky, což je cenné opět zejména u dětí a těhotných žen.
-Jsou podávány v nepatrných dávkách, takže organismus jen v určitém smyslu podráždí a povzbudí vlastní obranný systém. Není nebezpečí předávkování nebo střádání látky v těle, což je důležité u lidí s poruchou ledvin nebo jater, obecně ve stáří.
-Jsou nenáročné na uskladnění nebo přenášení – škodí jen teplota nad 60 st.C a vliv ultrazvuku. Při dodržení těchto podmínek prakticky nestárnou, zůstávají řadu let účinné.
-Homeopatické léky jsou k dostání ve všech kontinentech světa.
-Ve své podstatě jde o velmi lacinou a účinnou léčbu.
-Lze je kombinovat s jakýmikoli jinými léky (běžnými léčivy – alopatiky).

Ideálním zásahem lékaře je ten, který přichází před vlastním onemocněním (např.na základě rodinné zátěže, nebo obecného rizika). V praxi však bohužel převažuje léčba již probíhajícího onemocnění. Zde je třeba mít na mysli, že efekt léčby bude zpravidla o to rychlejší, čím kratší dobu nemoc probíhá. Čím dlouhodobější je onemocnění, tím bývá efekt léčby pozvolnější (neplatí to vždy – záleží na reaktivitě organismu a na podobnosti mezi lékem a obrazem nemocného).

Několik pravidel při užívání homeopatických léků

 1. respektujte dobu a množství, které Vám Váš lékař určil pro užívání homeopatického léku,
 2. vyvarujte se přerušení léčby bez uvědomění ošetřujícího lékaře,
 3. neobměňujte sami dávkování léků (vynechání některého, záměna ředění apod.),
 4. berte lék nejméně 1 hodiny před jídlem nebo půl hodiny po jídle,
 5. rozhodující je mít dutinu ústní prostou všech cizorodých chutí (mentol, káva, tabák, alkohol a všechny ostatní aromatické a stahující látky – pasty, ústní vody apod.!) v okamžiku užívání léků,
 6. globule i granule se nechávají rozpustit pod jazykem, aniž bychom je kousali či polykali,
 7. v případě kojenců je možné granule těsně před podáním rozdrtit, nebo lépe rozpustit v troše čisté vody a po důkladném protřepání podat v kojenecké láhvi nebo lžičkou. Při opakovaném použití vždy roztok před podáním znovu protřepat = homogenisovat.
 8. doporučuje se homeopatických léků nedotýkat – i jemný stěr prsty může snížit účinnost léčiva, které je nastříkáno na povrch granulí. (Další důvod je hygienický.) Zátka tuby je upravena tak, že do ní lze vysypat potřebný počet granulí a tak přímo vpravit do úst pod jazyk.

Slovníček základních pojmů

Granule – nejpoužívanější forma léku firmy Boiron (F), velikosti zhruba tzv. „antiperle“. Zpravidla se užívá 5 granulí jako jedna dávka.
Globule – to jsou menší zrnka, v 1 tubě je jedna dávka asi 200 globulí, používá se jednorázově většinou celé balení.
Tuba granulí – 1 tuba obsahuje cca 75-80 granulí, tedy 15 dávek léku.
Názvy léků – užívá se latinského názvosloví vzhledem k mezinárodnímu užití.
Ředění (tzv. potence) – za názvem léku je doplnění 5,9,15 nebo 30 CH, tj. zkratka od tzv. ředění centezimálního hanemannského, ředění 9 CH = 10-18 decimálního ředění.

Sledování účinku léku

Zde je třeba učinit dvě podstatné poznámky:
 1. Lék zpravidla účinkuje a příznaky ustupují podle tzv. Heringových 3 zákonů:
  Např. u revmatické horečky po zahájení účinné léčby vymizí první nález na srdci a objeví se otok kloubů, který se u pacienta vyskytoval před nálezem srdečního šelestu, a to zprvu na horních končetinách, pak na dolních končetinách, pak zmizí docela.

 2. Po nasazení léku (nebo kombinace léků) může někdy dojít k přechodnému zvýraznění příznaků u tzv. „dobrých odpovídačů“ na léčbu, které je následováno rychlým ústupem potíží. Nejde o chybnou léčbu, ale naopak svým způsobem o potvrzení vhodnosti výběru léku. Někdy (viz Heringovy zákony) se může po začátku léčby objevit příznak, který jste pozorovali třeba i před delší dobou a nyní při ústupu potíží přechodně vyvstane v rámci léčby (opačné pořadí vývoje chorobného obrazu).
  Při nejistotě je vhodné zkonzultovat ošetřujícího lékaře.

Zpracoval
MUDr. Tomáš Janíček