Co je to homeopatie?


Je to název léčebné metody, vzniklý spojením dvou řeckých slov homeo (podobný) a pathos (nemoc). Tato metoda spočívá v tom, že se nemocnému podává jako lék taková vysoce zředěná látka, která je schopná u zdravých jedinců vyvolat ve farmakologické koncentraci podobné utrpení. Je tedy založena na dvou zákonech:
zákonu podobnosti a zákonu nekonečně malých (tzv. infinitezimálních) ředění.
Objevitelem této metody je Samuel Hahnemann (1755 – 1843).Přínos homeopatie