CENÍK SLUŽEB HOMEOPATICKÉ PORADNY

Název službyCena
- Komplexní vyšetření (úvodní)cena dohodou dle vyhl. 526/90 Sb.700 Kč
- Cílené vyšetření (nové potíže již vyšetřeného klienta)cena dohodou dle vyhl. 526/90 Sb.400 Kč
- Kontrolní vyšetření (úprava léčby)cena dohodou dle vyhl. 526/90 Sb.200 Kč
- Elektroakupunkturní diagnostika metodou EAV-Lcena dohodou dle vyhl. 526/90 Sb.200 Kč
- Testování tolerance potravin, léků, kosmetikycena dohodou dle vyhl. 526/90 Sb.200 Kč
(do 10 vzorků)
- Akupunkturní léčba (série do 4 sezení)cena dohodou dle vyhl. 526/90 Sb.400 Kč

Ceník ve formátu .xls

* Na výše uvedené ceny může být individuálně přiznána sleva až 50 %.
V Šumperku dne 1. 1. 2009

Do 30.6.2009 je cena komplexního úvodního vyšetření pouze 500 Kč