Co je akupunktura?

Je to metoda, která používá podráždění vpichem jehly (nebo jinou technikou) přesně určených míst k diagnostice, léčbě nebo preventivním účelům, a to systémově se zaměřením na odstranění příčiny u funkčních, vratných poruch ve sférách bio-psycho-sociální a symptomaticky kdykoliv, a to s celostním přístupem k pacientovi.

K léčbě používám celotělovou akupunkturu, někdy v kombinaci s akupunkturou ucha v rozsahu vzdělávání IPVZ Praha, garantovaného ČLAS (viz vzdělání a praxe).

Kde je akupunktura použitelná

(indikace akupunktury)

 1. bolestivé stavy
 2. funkční poruchy
 3. poruchy obranyschopnosti
 4. zkusmo

Jsou to např. neurosy, neurastenie, úzkosti, deprese, toxikomanie, noční pomočování, epilepsie, bolestivé jizvy, dětské mozkové obrny, hypertenze, hypotenze, poruchy srdečního rytmu, preiktové a poiktové stavy, astma bronchiale, poruchy trávení, vředová choroba žaludeční, dráždivý tračník, žlučníkové potíže, poruchy močové soustavy, poruchy menstruace, klimakterické potíže, funkční sterilita, poruchy hybnosti, poúrazové stavy, snížení celkové odolnosti, zánětlivá onemocnění, alergie, autoimunní nemoci, akutní i chronické bolesti.

Kde je akupunktura nepoužitelná nebo málo účinná

(kontraindikace akupunktury)

 1. hemofilie a jiné krvácivé stavy
 2. do nádorově změněné tkáně, do ozářené tkáně (2-6 měsíců po ozáření)
 3. psychózy s poruchami vědomí a neklidem
 4. akutní přenosné nemoci (zejména žloutenka, AIDS)
 5. selhávání dýchacího nebo oběhového systému, selhávání funkce orgánů
 6. dekompenzovaná cukrovka
 7. výrazná vyčerpanost, metabolický rozvrat
 8. ovlivnění analgetiky, sedativy, hypnotiky, drogami
 9. tam, kde by její účinky zastřely obraz nediagnostikovaného onemocnění.

(Podle koncepce ČLAS, přijaté 13.11.1997 vědeckou radou ČLK)